Homepage-1

Toggle title

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

ผู้เชี่ยวชาญด้านอุปกรณ์สำหรับห้องแลป

บริษัทเป็นผู้นำเข้าและเป็นตัวแทนจัดจำหน่ายเครื่องมือและอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ ทั้งด้านงานวิเคราะห์ งานวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำหรับห้องปฏิบัติการทั่วประเทศ

บริษัทเป็นผู้นำเข้าและเป็นตัวแทนจัดจำหน่ายเครื่องมือและอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ ทั้งด้านงานวิเคราะห์ งานวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำหรับห้องปฏิบัติการทั่วประเทศ